Mjerenje pravaca u feng shui-u

Sada kada ste nabavili odgovarajući kompas i upoznali se malo s njim, možemo krenuti s mjerenjem. Ipak, prije nego li krenemo u akciju treba naučiti koji pravci su važni za feng shui analizu i kako ih točno izmjeriti.

 

 

 

Pravci

Za feng shui analizu važna su vam dva osnovna pravca: glavni pravac i pravac ulaza. Ta dva pravca ponekad se podudaraju. Da biste odredili glavni pravac, prvo morate odrediti koji vanjski zid kuće ili stana je fasada, lice kuće. To je u većini slučajeva strana koja je do ulice, no kada je kuća na križanju ili između dvije ulice odluka je malo teža. Pokušajte odrediti s koje strane dolazi više Yang Qi-a u kuću i znat ćete što vam je fasada. Glavni pravac je onaj koji je okomit na fasadu. Pravac ulaza je onaj koji je okomit na ulazna vrata. Kada su vrata na fasadi, oni se podudaraju.

 

Mjerenja

Prije mjerenja nabavite ili načinite precizan tlocrt kuće i parcele na kojoj se ona nalazi ili kata zgrade u kojoj živite. Skinite sav metal sa sebe (nakit, remene kopče) i stanite ispred doma, otprilike na sredinu fasade gledajući prema cesti. Držite kompas ravno u visini struka ili nešto više i očitajte stupanj. Morate stajati u ravnini (paralelno) s fasadom i precizno mjeriti. Za svaku sigurnost izmjerite i ravan fasade, tako što ćete stati na jedan njezin kraj i mjeriti smjer prema drugom kraju. Ako su zidovi armirani udaljite se malo od nekretnine, kako metalna armatura ne bi utjecala na rezultat. Pravac fasade i njezina ravan trebaju biti okomiti jedan na drugi pod kutem od 90 stupnjeva (odstupanja 3-5 stupnjeva su uobičajena).

 

Na isti način izmjerit ćete i pravac vrata, samo što ćete ovoga puta stajati ispred vrata gledajući prema van. Uvijek napravite kontrolna mjerenja na nekoliko mjesta, kako biste mogli usporediti rezultate i provjeriti točnost očitanja. Na koncu usporedite dobiveni rezultat s našom tabelom kako biste ustanovili o kojoj strani svijeta se točno radi.

 

Što sad?

Najbolje bi bilo imati dva tlocrta, ako živite u kući jedan od kuće i jedan od parcele s ucrtanim bagaritima, ako živite u stanu jedan od stana i jedan od kata zgrade. Tako ćete imati bolji pregled kada počne crtanje.

 

Na tlocrt kuće ili stana ucrtajte Luo Shu mrežu (3x3 jednaka polja) ili isprintajte našu. Tako ćete jednostavno utvrditi sredinu fasade na tlocrtu. Taj sektor označite stranom svijeta koju ste ustanovili usporedbom svog mjerenja s našom tabelom. A dalje se ravnate prema njemu. Ako je glavni pravac jug, sektor s njegove desne strane je jugozapad, nakon njega zapad itd.

 

Potom uzmite tlocrt parcele i na njemu odredite središte kuće. Ako je pravilnog oblika, to ćete najlakše postići ucrtavanjem dijagonala. Sada ucrtajte Ba Gua-u, za jednostavnu analizu ili dijagram 24 planine (ili isprintajte naš), na način da pronađete i ucrtate pravac sjever-jug (možete ga izračunati na temelju glavnog pravca ili izmjeriti u središtu kuće) i postavite ga na sredinu središnje planine sjevernog sektora. Linije dijagrama trebaju izlaziti izvan gabarita i protezati se preko čitavog tlocrta. Sada analiza može početi.

Pratite nas na fejsu

Google plus