Lo Shu kvadrat u feng shui-u


Lo Shu kvadrat je mreža od devet jednakih polja, u kojoj svako polje nosi broj od jedan do devet, a zbroj bilo koja tri broja, horizontalno, vertikalno ili dijagonalno iznosi 15. To je ujedno i broj dana potrebnih da mjesec od mladog izraste u puni i obratno, stoga je važan i za kinesku astrologiju.


lo shu kvadrat (feng shui)

Prema legendi, prije nekih 4000. godina nebeska crna kornjača je, izašavši iz vode rijeke Lo, na svom oklopu donijela raspored brojeva u Lo Shu kvadratu i skrenula na njega pažnju tadašnjeg Kineskog cara. Vjeruje se da je on magičan i da krije mnoge tajne važne za razumijevanje Pa Kua, kao i za izračunavanje letećih zvijezda, vremenskog aspekta Feng Shuia. Odatle vjerovanje da su na oklopu kornjače upisane sve tajne neba i zemlje.


Lo Shu kvadrat može biti vertikalan i horizontalan, ovisno o obliku kuće ili stana na koji se primjenjuje. Treba ga nacrtati preko cijele površine doma. Ako poznajete povijest izgradnje svoje kuće, one dijelove koji su kasnije nadograđeni možete ostaviti izvan kvadrata, te one tako postaju izbočine. Ako Vam nije poznata povijest gradnje Vaše kuće nacrtajte Lo Shu kvadrat tako da prekriva čitavu izrađenu površinu, a nedostatni kutovi tako postaju udubine koje treba korigirati.

Pratite nas na fejsu

Google plus