Aktiviranje sjeveroistoka


Sjeveroistočni sektor dom-a (feng shui) je sektor znanja i obrazovanja. Ima veze sa školovanjem, studiranjem i doškolavanjem, kao i s našom životnom mudrošću i korištenjem stečenog znanja. Element koji se veže za ovaj sektor je zemlja. U praksi to znači da su za ovaj sektor pogodni svi zemljani tonovi, od okera, preko terakote, do tamno smeđe, kao i vatrene boje, od žute do crvene. Pri tom zemljane boje trebaju dominirati, a vatrene biti zastupljene samo kao podrška, u detaljima. Tradicionalno, ovo je mjesto  najmlađeg sina.


Da bismo aktivirali energiju ovog sektora po feng shui-u u domu, možemo se koristiti kombiniranjem boja, kao prethodno navedeno i/ili Feng Shui pomagalima. Za sjeveroistok, kao i za ostale zemljane sektore osobito su povoljni kristali u svim svojim oblicima. Kinezi preferiraju kristalne lampe, no jedan komad prirodnog kristala ili neka kristalna figurica također djeluju povoljno. Kada se koristimo kristalima u domu važno je imati na umu da se oni trebaju držati izloženima svjetlu barem tri sata dnevno, a može i duže. To je najjednostavnije izvesti tako što ćete u ovaj sektor u domu postaviti lampu koja će osvjetljavati kristal u večernjim satima.


Kako što je rečeno, SI je sektor znanja, što znači da ovdje možete postaviti sve simbole koji Vas na to asociraju. Primjerice sliku ili figuricu sove ili slona, koji simboliziraju mudrost, ili pak sliku zimske idile u rano jutro, koja simbolizira znanje. Ne dopustite da drveni element dominira u ovom sektoru, jer drvo iscrpljuje zemlju u ciklusu elemenata. Za studente i školarce idealan simbol je globus. Ako imaju problema u nekim od školskih predmeta, pored globusa može se postaviti nešto što podsjeća na taj predmet, za matematiku udžbenik ili kalkulator, za hrvatski rječnik i sl. Možete postaviti i ogledalo koje će stvarati odraz globusa i simbolički uvećavati znanje. Samo pripazite da ogledalo ne stvara odraz vrata ili prozora, jer je to izrazito nepovoljno.

Pratite nas na fejsu

Google plus